Sömnens betydelse

Att ha goda sömnvanor har nog inte undgått någon, är en viktig del av ett allmänt bra välmående. Sömnen är kanske den biologiska funktion hos människan som har störst påverkan på hur vi faktiskt känner oss över lång tid. Mängden sömn som vi behöver är olika mellan olika individer, men mindre än 6 timmar av sömn dagligen anses av många experter inom hälsoområdet gör det svårt att fungera normalt.

Städning av hjärnan

När vi sover kan man säga att vi även städar hjärnan på alla intryck och tankar som finns där. Nervkopplingar förstärks och olika nätverk av hjärnans nerver utvecklas och byggs upp. När vi drömmer kan hjärnan tränas inför oväntade scenarios och sömnen är viktig för återhämtningen av kroppens muskler och organ.

Ett enkelt hälsoval

Att ordna med bättre sömnvanor kan vara den lättaste åtgärden för att förbättra hälsan och sitt liv. När hjärnan fungerar bättre kan vi bli mer effektiva på dagen, och då kroppen hinner återhämta sig får vi ut mer av exempelvis fysisk träning. Det finns även forskning som visar att bristande sömn leder till oro och risk för depressioner. Några enkla knep man kan börja med, är att gå och lägga sig samma tid varje dag. Att sova i ett svalt och helt mörkt rum har också visat sig underlätta insomnandet.

flash-blog