Så motverkar du ohälsosamma alkoholvanor

Alkohol är mycket vanligt i sociala sammanhang och är därför även en stor del av mångas liv. Däremot har alkohol en negativ påverkan på nästan alla kroppens organ. Många människor dricker så pass stora mängder alkohol att det medför en ökad risk för missbruk och hälsoproblem. Här kan du läsa mer om hur du bör reagera på ohälsosamma alkoholvanor hos dig själv och personer i din omgivning.

Uppmärksamma ohälsosamt drickande omkring dig

Många upplever inte själva att de dricker för mycket och därför är det viktigt att ha koll på personer i sin omgivning. Om du misstänker att vänner eller kollegor har ett alkoholberoende det viktigt att agera. Framför allt i professionella sammanhang är det många som väntar alldeles för länge att agera, trots att de länge oroat sig för en kollegas alkoholvanor. Ljung & Sjöberg erbjuder hjälp och behandlingar för alkoholmissbruk & alkoholproblem inom företag och organisationer. De hjälper även till att motverka alkoholmissbruk. Som arbetsgivare är det mycket viktigt att uppmärksamma och aktivt hjälpa de anställda eftersom det påverkar hela arbetsplatsens välmående och produktivitet. Som närstående eller kollega finns det ett antal varningstecken att vara vaksam på:

  • Försämrade arbetspresentationer
  • Förändrat humör
  • Mycket hög alkoholkonsumtion på personalfester
  • Förändrat socialt beteende

Förändra dina vanor

Om du misstänker att du själv är i riskzonen är det viktigt att du börjar förändra dina alkoholvanor. Ett riskabelt och ohälsosamt drickande är fler än 14 standardglas för män och 9 standardglas för kvinnor. Berusningsdrickande är fler än fyra standardglas vid samma tillfälle och det innebär alltid en risk. Ökad tolerans, minnesluckor, kontrollförlust och förnekelser är varningstecken på att du dricker för mycket. Ungefär en miljon svenskar har alkoholvanor som ökar risken för hälsoproblem. Med andra ord är du inte ensam. Det viktiga är att du så tidigt som möjligt förändrar dina vanor för din hälsas skull.

flash-blog