Utsikt över vatten ger harmoni

Att ha ett hus med utsikt över havet, står ofta högt upp på mångas önskelistor. Men faktum är att forskare har kunnat påvisa att människor blir mindre stressade av just bo nära vatten och gärna kunna se ut över det. Det är inte helt klarlagt varför vi påverkas positivt av att kunna se ut över en sjö eller ett hav, och det gäller förmodligen inte alla.

Frihetskänsla

En studie i Health & Place visade att stressnivåerna minskar i takt med ju närmare människor bor vattnet. Studien genomfördes i staden Wellington (Nya Zeeland) och man kunde tydligt se skillnader i välbefinnandet mellan olika grupper. Man har utgått från stora databaser och sammanfört uppgifter med olika bostadskartor. Detta är ett fenomen som figurerat i olika media det senaste året och gör säkerligen mäklarna förtjusta.

Ekonomiska skillnader

En naturlig förklaring är att det är betydligt dyrare att bo nära vatten, och desto större ekonomiska förutsättningar människor har, desto större möjligheter att leva hälsosamt. Det är många faktorer som spelar in såsom kön och ålder, och hur bostäderna är byggda. Nu har forskarna emellertid viktat dessa resultat och ändå fått fram en klar övervikt åt fenomenet. Det ökar välbefinnandet hos de flesta att bo nära vatten.

flash-blog