Sex goda hälsovinster med löpning

1. Den som löptränar stärker hela sin kropp och har dessutom enklare att hålla sin målvikt, vilket visat sig vara en av nyckelfaktorerna till en god hälsa.

2. Den som löptränar på medelnivå, stärker sitt immunförsvar och kan på så viss undvika en hel del förkylningar.

3. En annan bra effekt av löpträning är att kroppen får en stabil insulinutsöndring vilket leder till et mer stabilt blodsocker överlag. Forskning har visat på minskad riks för diabetes typ 2 hos dem som regelbundet springer.

4. Löpning hjälper till att bränna bort övervikten och möjliggöra en mer sund kroppssammansättning. Musklerna stärks och även den basala metabolismen sett över hela dagen ökar, vilket minskar risken att överbliven energi lagras i fettvävnaden.

5. Löpning på en mer ansträngande nivå, gärna i intervaller, är det bästa sättet att förbättra sin syreupptagningsförmåga. Man har även sätt att träning bromsar kroppens åldrande och hjälper till att hålla hjärnfunktionerna på topp.

6. Precis som vid all fysisk träning, hjälper löpningen även till att hålla hormonerna i bra balans och utsöndrar en form av “lyckorus” vilket leder till jämnare humör hos de flesta. Stresshormoner som adrenalin och kortisol hålls i schakt och olika antistresshormoner triggas igång av löpträning.

flash-blog