Träning för dig med artros

Varför är fysisk aktivitet viktig för personer med artros?

Om du har artros så kan ledvänlig fysisk aktivitet minska dina symtom, öka din rörlighet, ditt humör och även din livskvalitet. Ledvänliga aktiviteter beror på personen i fråga, men innebär i de flesta fall att aktiviteten har låg påverkan på lederna och mindre stress på kroppen vilken i sin tur minskar risken för både skador och inflammation. Dessa aktiviteter kan vara promenader, cykling och simning. Skillnaden mellan en promenad och en löprunda är att påverkan på lederna ökar drastiskt när vi löper och kan därför vara smärtsamt för den som har artros. Att vara fysiskt aktiv kan också förhindra uppkomsten av artrosrelaterad funktionsnedsättning och hjälpa människor med artros att hantera andra kroniska tillstånd som diabetes, hjärtsjukdomar och fetma.

När du börjar eller ökar din fysiska aktivitet, börja långsamt och var uppmärksam på hur din kropp svarar på träningen. Personer med artros bör ge kroppen mer tid för att anpassa sig till en ny aktivitetsnivå. Om du inte är aktiv bör du börja med långsam aktivitet, till exempel en 20-minuters promenad varje eller varannan dag. Lägg till lite mer aktivitet åt gången (till exempel 10 minuter i taget) och ge kroppen med tid för att anpassa sig till den nya nivån innan du ökar din träning.

Artrossymptomen, som smärta, stelhet och trötthet, kan komma och gå och du kan ha goda dagar och dåliga dagar. Försök att ändra din aktivitet för att förbli så aktiv som möjligt utan att förvärra dina symtom. Om en promenad försämrar din smärta så kan det vara smart att simma eller cykla den dagen.

Om du misstänker att du har artros eller har frågor angående sjukdomen, tveka inte att vända dig till en läkare på en gång. Sjukvårdspersonal och även certifierad träningspersonal kan svara på frågor om hur mycket och vilken typ av aktivitet som matchar dina förmågor och hälsomål.

flash-blog